dimecres, 13 de febrer de 2013

tabla yaiza

 
Empreses
Grandària
Artesanals
Petites
Mitjanes
Grans
Sectors ecònomics
Primari
Agropecuàries
Extractives
Secundari
I. Transformades
Constructores
P. Energia
Terciari
Comercials
Financieres
Asseguradores
De transports
Naturalesa juídica
Privades
...
Individuals socials
Col·lectives
Comandaries
R. Limitada
S. Anónimes
...
Públiques

Tabla carmen

 
Empreses
Grandària
Artesanals
Petites
Mitjanes
Grans
Sectors ecònomics
Primari
Agropecuàries
Extractives
Secundari
I. Transformades
Constructores
P. Energia
Terciari
Comercials
Financieres
Asseguradores
De transports
Naturalesa juídica
Privades
...
Individuals socials
Col·lectives
Comandaries
R. Limitada
S. Anónimes
...
Públiques

David Albert Dani putos amos

Empresas
Grandaria
Artesanals
Petites
Mitjanes
Grans
Sectors econòmics
Primari

Agropecuàries
Extractives
Secundari
I. Transformadores
Constructores
Terciari


Comercials
Financeres
Asseguradores
Naturalesa jurídica
Privades
Individuals
Socials


Col.lectives
Comandaries
R. Limitada
S. Anonimes

Publiques
E:\Sin título 1.odt

dimarts, 12 de febrer de 2013

Esquema Jesús

Empreses

Grandària
Artesanals
Petites
Mitjanes
Grans

Sectors econòmics:
Primari
Agropecuàries
Extractives

Secundari
I. Transformadores
Constructores
P. Energia


Terciari
Comercials
Financeres
Asseguradores
De transports
Naturalesa jurídica:Privades
Individuals


Socials
Col·lectives
Comandaries
R. Limitada
S. Anònimes
Públiques

dilluns, 4 de febrer de 2013

Cuadro de empreses de alejandro y marc

Empreses
Grandària
Artesanals
Petites
Mitjanes
Grans

Sectors econòmics
Primari
Agropecuàries
Extractives
Secundari
I. Transformadores
Constructores
P. Energia
Terciari
Comercials
Financeres
Asseguradores
De transportsNaturalesa jurídicaPrivades
Individuals
Socials
Col·lectives
Comandaries
R. Limitada
S. Anònimes
Públiques

Jonathan,Noe,Gianella

Empreses
Grandària
Artesanals
Petites
Mitjanes
Grans
Sectors
econòmics


Primari
Agropecuàries
Extractives
Secundari
I. Transformadores
Constructores
P. Energia
Terciari
Comercials
Financeres
Asseguradores
De transports
Naturalesa jurídica
Privades
Individuals
Socials
Col·lectives
Comandaries
R. Limitada
S. Anònimes

Públiques

El nostre esquema, Noelia i Mercè
Empresas


Grandària
Artesanals
Petites
Mitjanes
Grans
Sectors economics

Primari
Agropecuàries
Extractives

Secundari
I. Transformadores
Constructores
P. Energia

Terciari
Comercials
Financieres
Aseguradores
De transportsNaturalesa jurídicaPrivades
Individuals


Socials
Col·lectives
Comandaries
R. Limitades
S. Anònimes
...
Públiques