Pràctiques OFIMÀTICA


1. PRÀCTIQUES AMB EL WRITER: El Processador de textos de l'OpenOffice.org

APUNTS INFORMÀTICA

Per redactar els vostres apunts d'informàtica, heu d'emprar el programa Writer de l'OpenOffice.org.
El guió que heu de seguir és aquest:
1. Informàtica (definició)
2. Components d'un ordinador.
3. Hardware:
3.1. CPU
3.2. Memòria RAM
3.3. Perfèrics
4. Software:
4.1. software de sistema:
4.1.1. Windows
4.1.2. GNU/Linux
4.1.3. Mac OS
4.2. software de programació.
4.3. software d'aplicació: OpenOffice.org

Heu d'incloure també les biografies d'aquests personatges:
  1. Bill Gates.
  2. Konrad Zuse.
  3. Richard Stallman.
  4. Linus Torvald.
Un cop tingueu els apunts enllestits els heu de pujar Google Drive.


http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cursos/tic/d158/modul_2/practica_4 
Exportar documents a PDF

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cursos/tic/d158/modul_3/practica_3
Quadres de Text i FontWork


http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cursos/tic/d158/modul_3/practica_4
Recursos gràfics

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cursos/tic/d158/modul_5/practica_1
Crear Taules

2. PRÀCTIQUES AMB FULLS DE CÀLCUL. El Calc de l'OpenOffice.org


http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cursos/tic/d228/modul_1/practica_6
Calcular les àrees


http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cursos/tic/d228/modul_2/practica_2
Crear gràfics a partir de dades. La climatologia al Baix Llobregat

3. PRÀCTIQUES AMB PRESENTACIONS. IMPRESS de l'OpenOffice.org

Què és l'estil Pechakucha?
PechaKucha (ペチャクチャ?) és un format de presentación (fonamentalment creativa) en el qual  s'exposa un treball de manera sencilla e informal smb 20 diapositives mostrares durant 20 segons cadascuna. 


Format
En les sessions Pecha Kucha, per tant, els ponents difonen els projectes per mitjà de 20 diapositives, amb la particularitat que només disposen de 20 segons per a explicar cada diapositiva. Es tracta d'un format que demana brevetat, claredat i creativitat, atès que les presentacions es desenvolupen de manera molt ràpida i dinàmica.

Aquest format d'exposició va néixer el 2003 al Japó en l'àmbit del disseny. Deu anys més tard s'ha consolidat com una estratègia de comunicació molt efectiva a l'hora de posar en escena una gran varietat de projectes entre un públic no expert, i arran d'això ha aconseguit un gran nivell d'atenció a escala mundial.


Si us heu quedat amb ganes de saber-ne més coses, podeu trobar més informació sobre l'estil Pecha Kucha a la Wikipedia. i a www.pecha-kucha.org.